گیاه فوتونیا


گیاه فوتونیا

بنفشه آبی -گیاهی است با گلهای سفید بصورت سنبله ای مطبق ، گیاهی معروف به بنفشه آبزی چند ساله میباشد. گیاه اکسیژن دهنده بوده و در برکه ها و حوضچه ها با عمق زیاد رشد میکند.

نوع خاک
خاک برگ + پیت ماس (خاک اسیدی)

دما ، آبیاری و نور
مکان آفتابی و یا سایه آفتاب - آبیاریزیاد - دما بین 4 تا 266 
درجه سانتیگراد

روش های تکثیر
از طریق تقسیم بوته و کاشت بذر

موارد استفاده
جهت کاشت در برکه ، حوضچه ها، مرداب

اشتراک گذاری:
مهندس محمدی

درباره مهندس محمدی

طراحی و اجرای انواع باغ ، باغچه ، آبنما ، استخر در اصفهان - طراحی و اجرای انواع بام سبز و دیوار سبز در اصفهان