انواع دیوارسبز

دیوارسبزیک سیستم نوین ازمعماری پایدار است که شامل نصب پوشش گیاهی بر روی دیوارهای ساختمانی است . این پوشش گیاهی به منظور تأمین خنکی، تولید اکسیژن، جذب دی‌ اکسید کربن،

کاهش تابش حرارتی، کاهش آلاینده‌های هوا وبهبود زیبایی ودید برخی ازساختمان‌ها به‌ کارمی‌رود. 

انواع دیوارسبز براساس خواستگاه به ۲ دسته تقسیم می شود .

  • دیوارسبز با خواستگاه طبیعی 

  • دیوار سبز با خواستگاه مصنوعی 

دیوارسبز فضای داخلی

دیوارسبز فضای داخلی

 

دیوارسبز با خواستگاه طبیعی: این نوع دیوار سبز از گیاهان طبیعی و بدون هرگونه دخالت انسانی ساخته می‌شود .

دیوارسبز با خواستگاه مصنوعی : این نوع دیوارسبز توسط انسان ساخته می شود . این دیوارسبز   خود به ۲ دسته دیگرتقسیم می شود

  • دیوارسبز طبیعی 

  • دیوارسبز مصنوعی

​​دیوارسبز فضای داخلی

دیوارسبز فضای داخلی

 

دیوارسبز طبیعی : به دیوار سبز گفته می شود که درآن گیاهان طبیعی درون باکس های دیوارسبز  روی استراکچر درکنارهم قرار گرفته می شود .

دیوارسبز طبیعی با توجه به محیط استفاده خود به ۲ دسته تقسیم می شود :

  • دیوارسبز  طبیعی فضای داخلی 

  • دیوارسبز طبیعی فضای خارجی 

طراحی و اجرای دیوارسبز اصفهان

اجرای دیوارسبز اصفهان

دیوارسبز طبیعی فضای داخلی : اینگونه دیوارسبز درون فضای داخلی اجرا می شود

و گیاهان مورد استفاده در این دیوارسبز ازنوع گیاهان آپارتمانی می باشد که می

تواند به صورت پرتابل و ثابت اجرا می شود .

دیوارسبز اصفهان

دیوارسبز

دیوارسبز

 

دیوار سبز طبیعی فضای بیرونی : اینگونه دیوارسبز درون فضای خارجی اجرا می شود.

این دیوارسبز بر اساس گیاهان مصرفی خود به ۲ دسته تقسیم می شود .

۱- دیوارسبز طبیعی فضای بیرونی گل فصلی

۲- دیوارسبز طبیعی فضای بیرونی گل ثابت 

دیوارسبز

 

دیوارسبز مصنوعی : به  دیوارسبز گفته می شود که در آن  گیاهان مصنوعی گلدار

و برگدار استفاده می شود . 

 

اشتراک گذاری:
مهندس محمدی

درباره مهندس محمدی

طراحی و اجرای انواع باغ ، باغچه ، آبنما ، استخر در اصفهان - طراحی و اجرای انواع بام سبز و دیوار سبز در اصفهان